Dietetyk


Rejestracja telefoniczna : 538 110 400

 

Dietetyk

Dorota Różańska – ZnanyLekarz.pl

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie w 2009 r. obroniłam pracę magisterską i ukończyłam z wyróżnieniem studia na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.
W 2010 r. ukończyłam podyplomowe studia w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie, pt. „Żywność, Żywienie i Zdrowie” na kierunku „Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka”.
Od 2010 r. pracuję w Zakładzie Dietetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W marcu 2016 r. obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i otrzymałam tytuł doktora nauk o zdrowiu. Od października 2016 r. pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Jestem członkiem Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Zajmuję się oceną sposobu żywienia i stanu odżywienia zarówno osób indywidulanych, jak i różnych grup osób oraz planowaniem diet dla różnych osób (dzieci i dorosłych) zdrowych oraz z uwzględnieniem ich stanu zdrowia.
Ponadto prowadzę wykłady na temat racjonalnego żywienia dla dzieci i młodzieży w szkołach, w tym w szkołach sportowych, a także dla seniorów, m.in. na Uniwersytecie III Wieku. Współorganizuję także warsztaty na temat prawidłowego żywienia we wrocławskich placówkach oświatowych.
– ukończone kursy:
– Online English for Medical Purposes Course
– Stat2.1x: Introduction to Statistics: Descriptive Statistics (on-line learning initiative of The University of California At Berkley through edX)
– Stat2.2x: Introduction to Statistics: Probability (on-line learning initiative of The University of California At Berkley through edX)
– Stat2.3x: Introduction to Statistics: Inference (on-line learning initiative of The University of California At Berkley through edX)
– “Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania w szkole wyższej”
– kurs leczenia żywieniowego dla członków Zespołów Żywieniowych
– uczestniczyłam w licznych konferencjach naukowych, m.in.:
Wybrane aspekty praktyczne w poradnictwie dietetycznym
III Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka
Żywienie i Aktywność Fizyczna w Hamowaniu Procesu Starzenia
Wrocławska Wiosna Gastroenterologiczna
Żywienie Zdrowie i Choroby
Aktualne problemy leczenia nieswoistych zapaleń jelit. Postępy w gastroenterologii i żywieniu
Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeń metabolicznych
Rola zespołów żywieniowych w optymalnym i bezpiecznym żywieniu pozajelitowym w neonatologii
Zdrowa Matka i Dziecko realizowana w ramach programu „Poprawa jakości opieki nad kobietą, matką i dzieckiem”
Najważniejsze badania kardiologiczne EBM 2011
Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów
Dziecko z ADHD – prawa, standardy terapii i edukacji
Niemożliwe staje się możliwe – rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii
Diety eliminacyjne – moda czy konieczność?
Sympozja Bromatologiczne
Kongresy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
oraz coroczne w konferencje Sekcji Prewencji I Epidemiologii PTK „Kardiologia Prewencyjna, wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”