fullsizerender-2

Fizjoterapeuta


 

dr Andrzej Lejczak

Rejestracja telefoniczna : 538 110 400

Andrzej Lejczak – ZnanyLekarz.pl

ŻYCIORYS

Urodził się w roku 1985 we Wrocławiu. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego rozpoczął w 2004 roku 5 – letnie studia stacjonarne na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w Studenckim Kole Naukowym, odbył również staże zagraniczne.

Najważniejsze z nich to:

– Bacharach Institute for Rehabilitation, 2007, New Jersey, USA

– Coimbra Hospital and Universitary Centre, Erasmus 2008, Coimbra, Portugalia

– National Spinal Injuries Centre, 2008, Stoke Mandeville, UK

– Cardiac ward, Wycombe Hospital, Buckinghamshire Healthcare, 2008, UK

– Centro Hospitalar de Coimbra, Erasmus Internship Grant 2009, Coimbra, Portugalia

W 2009 roku uzyskał stopień magistra fizjoterapii, prezentując pracę badawczą o charakterze studium porównawczego pt.: „Comparison of Polish and Portugues standars in cardiac rehabilitation”. W 2009 roku rozpoczął Stacjonarne Studia Doktorankie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu pod opieką naukową profesora dr hab. Marka Woźniewskiego. W ramach pensum prowadził zajęcia z przedmiotów: fizjoterapia w kardiologii, fizjoterapia w chirurgii, diagnostyka czynnościowa. W 2010 roku odbył staż naukowy w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu pod opieką profesor dr hab. Ewy Jankowskiej. W 2011 roku pracował w ramach struktur międzynarodowego grantu SICA HF. W latach 2010 – 14 zrealizował program stacjonarnych studiów doktoranckich, otrzymując stypendium za wyniki w nauce oraz Stypendium Rektora. W 2015 roku wszczyna przewód doktorski w trybie indywidualnym. Dotychczas uczestniczył w 24 konferencjach naukowych, 9 międzynarodowych, prezentując 9 prac, oraz 15 krajowych, prezentując 3 prace. Jest autorem publikacji: Nordic walking technique may safely increase the intensity of exercise traininig in healthy subjects and patients with chronic heart failure; Advances in Clinical and Experimental Medicine.

Ukończył kursy specjalistyczne:

– kinesiologytaping moduł I / II (prof. Śliwiński)

– MLD (dr Opuchlik)

– terapia tkanek miękkich (dr Ciechomski)

Ukończył szkolenia instruktorskie:

– instruktor odnowy biologicznej

– instruktor Nordic Walking

– instruktor pływania

Od roku 2009 pracuje jako fizjoterapeuta w Ośrodku Chorób Serca 4 WSK z P we Wrocławiu. Prowadzi również indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną oraz zarządza siecią specjalistycznych sklepów medycznych. Aktualnie kontynuuje pracę dydaktyczną prowadząc szkolenia w ramach kształcenia specjalistycznego w Ośrodku Dydaktyczno – Badawczym Creator Wrocław, współprowadzi praktyczne zajęcia z przedmiotu protetyka i ortotyka na Wydziale Fizjoterapii UMED we Wrocławiu. W 20011 roku uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.